Tugiisik ja kogemusnõustaja

HEA TEADA

Viljandi Vallavalitsus taotles riigilt toetust vaimse tervise teenuste pakkumise parandamiseks, et seeläbi toetada Viljandi valla elanike (rahvastikuregistri järgselt) psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Teenused on Viljandi valla elanikele TASUTA – teenuse eest tasub Viljandi Vallavalitsus, seda koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Sotsiaalministeerium rahuldas aprillis valla taotluse (Viljandi Valla Teataja, 13.05.2022, lk. 7) 

Toetust saavad järgmised teenused:
• Leina tugigrupp – leinanõustaja Triinu Tints.

• Mänguteraapia – mänguterapeut Tiia Randpere.

• Hingehoid – hingehoidja Kalle Gaston.

Kogemusnõustamine-tugiisikuteenus – kogemusnõustaja-tugiisik Rita Kaup-Kaljuve.

Eesmärk: tugevdada klienti nõustaja kogemuste ning omandatud teadmiste kaudu. Tegevus: kliendi toetamine vaimse tervise teekonnal ja ennetustöö tegemine täiskasvanutele ning õpilastele loengute ja vestluste kaudu. Nõustamise vormideks on individuaaltegevus ja grupitöö (koolide külastused, loengud või arutelud).

 

Tugiisik on inimene, kes tegeleb sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi vajava inimese aitamisega. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
Tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku töö hulka!

Kogemusnõustaja on inimene, kes on oma isikliku taastumiskogemuse läbi töötanud ja omab kogemusnõustaja väljaõpet.
Kogemunõustamisel toimub teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine sarnase kogemusega inimeste vahel. Samuti pakub selline nõustamine kogemustele tuginedes praktilist, sotsiaalset ja emotsionaalset tuge.

Rita Teraapia- ja Massaažitoas pakutav tugiisiku ja kogemusnõustaja teenus on mõeldud peredele, noorukitele ja täiskasvanutele.

Probleemid erivajadusest tuleneva õppega, toimetulekuga ja/või kui on erinevad emotsionaalsed probleemid:

 • ATH
 • Autismispektri häire
 • Aspergeri sündroom
 • Stress
 • Ärevus 
 • Paanikahood
 • Depressioon.

Kui sa oled saanud ise või lapsele eelpool mainitud diagnoosi või kahtlustad, et sul või mõnel pereliikmel võib olla mõni nendest ja sa ei tea kuidas edasi toimida, siis võta palun ühendust ja otsime koos sulle või sinu lapsele parima lahenduse. Vaata ka Logopeedilist massaaži!


Kogu teraapiaprotsessi paneme paika esimesel kohtumisel. Valime selleks sobiva(d) tegevused:

  • suhtlemis- ja nõustamisteraapia;
  • nõuanded, kuhu tuleb vajadusel edasi pöörduda (mõne toetuse või abivahendi saamiseks);
  • Leiame parimad õppimismeetodid ja tehnikad;
  • Tegeleme käeliste tegevustega (meisterdamine), mis on rahustav ja samas arendav tegevus.

Sobivad lahendused ja meetodid määratakse igale inimesele individuaalselt, vastavalt vajadusele.

Vajalik etteregistreerimine!