Meist

MASSÖÖR KRISTA
@daianeschimidtestetica
Olen lõpetanud M.I.Massaazi ja Teraapiakooli
Massööri eriala baasõppe – Massööri 5 tase
Alar Krautmani Terviseakadeemia – kaaniravi eriala
VÕLANÕUSTAJA JA USALDUSISIK EVELIN
Oman Tartu Ülikooli sotsiaaltöö kõrgharidust. Alates 2010.aastast tegutsen võlanõustajana ja 2022.aastast usaldusisikuna maksejõuetusmenetluse juures. Töötan nii eraisikute kui perekondadega. Olen kokku puutunud väga erinevate teemadega: pere-eelarve koostamine, suhtlemine laenufirmade ja asutustega, aegumised, kohtutäiturid, maksejõuetusmenetlused (võlgade ümberkujundamine, füüsilise isiku pankrot koos kohustustest vabastamise menetlusega) jms. Iga nõustamistöö on nii sisuliselt kui ajaliselt erinev.
Ma teen koostööd Eesti Töötukassaga ja erinevate omavalitsustega (vajalik eelnev kinnituskiri). Samuti võib klient ise võlanõustamise teenust omale osta.
Olen lõpetanud:
Tartu Ülikooli-  Sotsioloogia, sotsiaalpoliitka, sotsiaaltöö erialal – Bakalaurus
Tallinna Pedagoogiline Seminar- võlanõustamise täiendkoolitus

KOGEMUSNÕUSTAJA JA TUGIISIK

MASSAAŽITERAPEUT  RITA

 

Ava foto

Oma töös võtan klienti kui tervikut. Ma ei tegele ainult tekkinud probleemiga vaid koostöös kliendiga leiame algse põhjuse ja tegeleme ka selle likvideerimisega. Sellest tulenevalt paneme kokku teraapia kava.

MASSAAŽITERAAPIA – mis hõlmab massaaži, venitusi ja võimlemist.

KOGEMUSNÕUSTAMINE JA TUGIISIK – lähtudes probleemi eripärast.

Oluliseks pean laste arengut. Selleks pakun erinevaid teraapilisi võimalusi nende arengu ja probleemidega toimetulekuks. Ühtlasi pakun tuge vanematele neid igakülgselt nõustades.

Olen lõpetanud M.I.Massaazi ja Teraapiakooli:

Massööri eriala baasõppe – Massööri 5 tase, kutsetunnistus

Koolitusel läbisin ja omandasin teadmised järgmistel õppekavadel:

 • Anatoomia ja füsioloogia
 • Funktsionaalne anatoomia
 • Patoloogia ja haigused
 • Farmakoloogia alused
 • Kinesioloogia
 • Kliendi uurimise meetodid
 • Manuaalne lihastestimine
 • Erinevad massaaži liigid

 Massaaziteraapia kursuse – Teraapeudi 6 tase, kutsetunnistus

Koolitusel läbisin ja omandasin teadmised järgmistel  õppekavadel:

 •   Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia, sh        erialaterminoloogia (kõrgtase)
 •   Kinesioloogia (motoorika juhtimine ja kõnnianalüüs) (kesktase)
 •  Klassikaline massaaž (kõrgtase)

Lisaks olen õppinud juurde :

 • Kinesioteipimist
 • Füsioteraapiat
 • Neuroendokriinsüsteemi  Limbiline regulatsioon
 • Bindegewebsmassage
 • Vistseraalmassaaži
 • Näomassaaži- Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis
 • Tserviko-kraniaalne massaaž

  jpm.

Lasteterapeudi kursusel 

 • Laste spetsiifiline suhtlemispsühholoogia ja nõustamine
 • Imikumassaaž 1- 12 elukuud
 • Laste ortopeedia, neuroloogia ja massaaž
 • Imiku ja väikelaste (kuni 3 eluaastat) ujutamine
 • Logopeedilise massaaži kursus (kõnearengu soodustamiseks ning parandamiseks)
 • Laste funktisonaalne anatoomia ja füsioloogia
 • Laste ealine füüsiline areng
 • Laste psühholoogia, sh ealine psühholoogiline areng
 • Inimkeha ja psüühika vahelised seosed
 • Laste sagedamini esinevad haigused
 • Laste rehabilitatsiooni iseärasused ja terapeutilised harjutused

Lisaks

Õppinud Tartu Ülikoolis:

 • Tunnetuspsühholoogiat
 • Arengupsühholoogiat
 • Andekusepsühholoogiat
 • Erivajadustega laste psühholoogiat
 • Psühholoogia alused
 • Pedagoogika kursus

Läbinud koolitused Luwi koolituskeskuses järgnevatel teemadel:

 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps
 • Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas
 • Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas
 • Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused
 • Tugiisik

Järvamaa Kutsehariduskeskus:

 • Kogemusnõustaja

Jpm.

MIKS SAI MINUST KOGEMUSNÕUSTAJA JA TUGIISIK: