Lastemassaaž ja teraapia 1a kuni 6a

Selles vanuses lapsed on aktiivsed ja liiguvad palju. Läbi liikumise õpivad nad tunnetama ja avastada maailma. Nii arenevad uued oskused.

Õppimine on selles vanuses mõnus ja loomulik tegevus. On igati normaalne, et lapsed tahavad tegeleda meelepäraste tegevustega: tantsida, hüpata, joosta, ronida jne.

Ka kõneareng selles vanuses vajab tähelepanu ja õige kõne omandamine on väga oluline (Loe rohkem “Logopeediline massaaž” lehelt).

Mõistlik on omandada uusi oskuseid õigesti  ja vältida ümberõppimist. Täiskasvanutele nii tavapärased tegevused on selles vanuses lastele alguses pingutust nõudvad. Kõndimine, hüppamine, jooksmine, roomamine, ronimine, tasakaal, erinevad pallimängud. Kõige selle jaoks on oluline õigete liigutuste ja vilumuste saavutamine. Määravaks osutub siin sotsiaalsete, kognitiivsete ja ka individuaalsete oskuste tase.

Nende oskuste omandamise ja vilumuse tekkimiseks on vaja palju harjutada.

Terapeudi juhendamisel ja jälgimisel on võimalik erinevaid harjutusi igapäevaselt sooritada kodus. Terapeudi juures käimine on vajalik omandatud oskuse saavutamisel/mitte saavutamisel ja sellele järgneva uue/mitte saavutatud oskuse omandamiseks vajalike juhiste saamiseks.

Terapeudil käimise sageduse määrab lapse individuaalsus.

Oluline on last julgustada ja kiita iga saavutuse eest!

Teraapia võib kujuneda ainult uute liikumis ja kõneoskuste arendamiseks. Vajadusel, tulenevalt lapse lihastoonusest, liigesliikuvusest või mõnest teisest eripärast, võib terapeut soovitada lapsele ka massaaži. Seda parema, kiirema ja efektiivsema tulemuse saavutamiseks.

Ühe teraapia pikkus sõltub lapse vanusest ja meeleolust. Mitte rohkem, kui 40 minutit koos kohanemise aja ja pausidega!